Cursus 'Herstellen Doe Je Zelf'.

Herstellen doe je Zelf is een herstelcursus voor mensen die zijn behandeld voor psychische klachten, ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid in 1996. Deze cursus helpt om jouw leven hernieuwde inhoud te geven wat betreft bijvoorbeeld sociale contacten, hobby’s en school/werk. Daarbij laat je het gevoel een patiënt te zijn, achter je, en kun jij je weer meer mens voelen.

In deze groepstraining word je begeleid door ervaringsdeskundigen, die zelf ook ooit de cursus hebben gevolgd en hebben geleerd om hun ervaringskennis in te zetten voor het herstel van lotgenoten. Groepsleden delen ervaringen met elkaar en ondersteunen elkaar op deze manier met het herstelproces. 

Voor dat de training start, bepalen we eerst jouw Vitaliteitfactor©. Na het positief afsluiten van de cursus (minimaal 80% aanwezigheid), ontvang je een certificaat

Bij gebleken geschiktheid en interesse, kun je zelf daarna co-begeleider worden van Herstellen doe je Zelf

Bijzonderheden:

Intake door middel van de Vitaliteitfactor© op afspraak.

Kosten: 

Neem hiervoor contact op met ons maar ga uit van een eigen bijdrage van € 40,- (Cursus) en de kosten van de Vitaliteitfactor© € 149. Hiervoor kun een PGB aanvraag bij je gemeente indienen. 

Informatie: 

Over Herstellen doe je Zelf:  Margriet Pakvis-van As

Over de Vitaliteitfactor©:    Peter J. Pakvis

 Voor meer informatie of het maken van een afspraak, vul het onderstaande formulier in of bel Peter J. Pakvis: 06 18 09 22 29 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info